seker

FaceBook

News

Tel Aviv paper publishes an article about a book by Kadia Molodowsky On April 3, 2020 the Tel Aviv "Haaretz" newspaper published an article about a book...
Coronavirus glossary from the Yiddish League coronavirus pandemic די קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס־פּאַנדעמיע [DI KORÓNA-VÍRUS-PANDÉMYE]containment zone די אײַ֜נהאַלט־<אײַ֜נצאַם־>זאָ֜נע, ־ס[DI ÁYNHALT-<ÁYNTSAM->ZÓNE, -S] cordon off אָ֜פּקאָרדאָני֜רן;...
Our events canceled due to epidemic  Because of the Corona epidemic, all our events are canceled or postponed till the dates...
Update on Yiddish academic studies in Toronto The University of Toronto, Canada offers undergraduate, M.A. and Ph.D. programs in Yiddish language, literature...
June 23: Concert of Nechama Lifshitz's students in Tel Aviv On Tuesday, June 23, 2020 (mind the changed date) students of the Yiddish artistic singing workshop,...
March 12: sing-along with Shmulik Nadel in Tel Aviv On Tuesday, March 3, 2020, the singer Shmulik Nadel will conduct a aing-along session at...
March 3: Moti & Kaya to sing in Be‘er Sheva On Tuesday, March 3, 2020, the singers duo Moti and Kaya will perform at the...
June 11: Yiddish Choir Festival in Ashkelon On Thursday, June 11, 2020, the 24th annual Yiddish Choir Festival will take place in...
Master's thesis on H. Zhitlowsky fighting Ashkenazi assimilation supported by the Authority For five years running, the National Authority for Yiddish Culture has been granting scholarships at...
Summer 2020: Yiddish Program at Tel Aviv University The annual Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program will be held at Tel Aviv...
February 27: "Pelech" high school students performed in Jerusalem On Thursday, February 27, 2020 the "Pelech" high school students performed in Jerusalem with...
February 29: Michael Riskin to perform Yiddish songs in Ramat Gan On February 29, 2020 the singer Michael Riskin will give a concert of classical and...
The Workers Circle invites you to master Yiddish The Workers Circle invites you to its regular (in New York) or online (throughout the...

Contact Us

Virtual Yiddish keyboard

klaviatura

אַ זיסן, כּשרן, געזונטן און פֿרײלעכן פּסח אײַך אַלעמען!

PEYS

Annual Authority Prizes Ceremony

Every year, the National Authority for Yiddish Culture awards prizes to prominent figures in the fields of arts and literature who contribute significantly to Yiddish language and culture in Israel. In 2019, this ceremony took place on November 19 at the Einav Cultural Center, located at Ibn Gvirol St. 71, Tel Aviv, on the roof of the Gan Ha'ir compound.  

This time, the Authority's Public Council chose to bestow lifetime achievement awards upon the actress of Yiddish & Hebrew theaters Annabella Yaakov; veteran Yiddish teachers Rivka Reich and Esther Rozhansky.

19esterrojansky

Esther Rozhansky receiving the prize

19rivkareich

Rivka Reich receiving the prize

19annabellamiri

Miri Yaakov receiving the prize for her mother Annabella

19etlniborsky

Ethel Niborsky receiving the first prize at the Yiddish short story content

19shirishapira

Shiri Shapira receiving the second prize at the short story content

19rafihelfRaphael Halff receiving the third prize at the short story content

19chayalivni

Violinist Chaya Livni

19dianazingerman

Singer Diana Zingerman

19maximlevinsky

Singer Maxim Lewinsky accompanied by pianist Regina Dricker

19laxeden

Singer Chen Lachs with her pupil Eden


Notable Yiddish cultural figures born in March

Shalom Aleichem (born as Sholem Yakov Rabinovich March 2, 1859, in Pereyaslav, now Ukraine, and died May 13, 1916, in New York) was the greatest writer in the history of Yiddish literature.

Esther-Rochl Kamińska (née Halperin: born March 10, 1868, in Porazava, now Belarus, and died December 27, 1925, in Warsaw) was an outstanding actress in the Yiddish theater.

Solomon Michoels (born as Shloime Vovsi: March 16, 1890, in Dvinsk, now Daugavpils, Latvia, and died January 13, 1948, in Minsk) was the greatest actor and director in the history of Yiddish theater. He was brutally murdered by Stalinist agents.

Moyshe /Moses/ Kulbak (born March 20, 1896, in Smorgon, now Belarus, and died October 28, 1937, in Minsk) was a poet, playwright, and novelist. His most important works are: a three-volume novel "The Zelmenyaner"; dramas "Jacob Frank" and "Moshiach Ben Efraim"; a play "Boytre"; and a poem "Child-Harold from Disna". In 1928, Kulbak emigrated from independent Lithuania to the USSR, and ended up a victim of the Stalinist regime.

Isroel Axenfeld (born March 1787 in Nemirov, now Ukraine, and died in the summer of 1866 in Paris) was a prose writer of the Haskala (Enlightenment) era. He spent many years in Odessa. His works were distributed in manuscript form, but only two were printed, in Leipzig in 1861: "The Sterntichl" (the name of a traditional Jewish female head-covering) and "The First Jewish Recruit".

Berl Broder (born as Margulis in March 1815, in Brody, Galizia, now Ukraine, and died in 1868, in Carlsbad, Austro-Hungary, now Karlovy Vary, Czech Republic) was the founder of a group of Jewish folk singers called "Brodersingers". He toured with his vocal repertoire around the towns and shtetls of Romania and Ukraine.

YIVO [Yidishe Visnshaftlekhe Organizatsye] - the Institute for Jewish Research, founded on March 24, 1925 in Vilna (then Poland, now Vilnius, Lithuania) which preserves, studies, and teaches the cultural history of Jewish life throughout Eastern Europe, Germany, and Russia. It also undertakes varied studies related to the Yiddish language and its literature. Among its founders and directors were Max Weinreich, Zalman Reisen, Zelig Kalmanovich and Nochum Shtif. Shtif invested much energy in creating YIVO, but immediately after its opening moved to Kiev, where he headed the "competing" research organization established by the USSR authorities - and destroyed by them before WWII. Since 1940, the Institute has been based in New York. 


    Ya'akov Glatstein, American-Yiddish poet: "Talk to me in Yiddish, my Jewish land, and I'll certainly address you in Hebrew"

רעד צו מיר ייִדיש, מײַן ייִדיש לאַנד. 
און איך וועל צו דיר רעדן עבֿרית ממילא. 
אַבֿרהם מיט שׂרהן קומען מיר אַנטקעגן 
פֿון דער מערת־המכפּלה...
 

Read more ...

 Because of the Corona epidemic, all our events are canceled or postponed till the dates to be announced later. 

Take care of your health - in Yiddish as well!

vash di hent

Coronavirus glossary from the Yiddish League

coronavirus pandemic די קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס־פּאַנדעמיע [DI KORÓNA-VÍRUS-PANDÉMYE]

containment zone די אײַ֜נהאַלט־<אײַ֜נצאַם־>זאָ֜נע, ־ס
[DI ÁYNHALT-<ÁYNTSAM->ZÓNE, -S]

cordon off אָ֜פּקאָרדאָני֜רן; אײַ֜נקאָרדאָני֜רן; שאַפֿן אַ קאָרדאָ֜ן אַרו֜ם
[ÓPKORDONÍRN; ÁYNKORDONÍRN; ShAFN A KORDÓN ARÚM]

in isolation אָ֜פּגעזונדערט; איזאָלי֜רט
[ÓPGEZUNDERT; IZOLÍRT]

lock down פֿאַרשפּאַ֜רן [FARShPÁRN]

the lockdown דאָס פֿאַרשפּאַ֜רן; די פֿאַרשפּאַ֜רונג
[DOS FARShPÁRN; DI FARShPÁRUNG]

be in lockdown זײַן פֿאַרשפּאַ֜רט [ZAYN FARShPÁRT]

mode of transmission דער אי֜בערטראָג־מאָ֜דוס, ־ן
[DER ÍBERTROG-MÓDUS, -N]

practice self-isolation <זיך אַליי֜ן אָ֜פּזונדערן <איזאָלי֜רן
[ZIKh ALÉYN ÓPZUNDERN <IZOLÍRN>]

practice social distancing האַלטן זיך פֿון דער ווײַטנס; אָ֜פּהאַלטן <דערווײַ֜טערן> זיך פֿון אַ֜נדערע
[HALTN ZIKh FUN DER VAYTNS; ÓPHALTN <DERVÁYTERN> ZIKh FUN ÁNDERE]

transmission of the virus דאָס אי֜בערטראָגן דעם ווי֜רוס
[DOS ÍBERTROGN DEM VÍRUS]

test kit דאָס טעסטי֜ר־געצײַ֜ג
[DOS TESTÍR-GETSÁYG]

have test negative האָבן נעגאַטי֜ווע (טע֜סט־)⁠רעזולטאַ֜טן
[HOBN NEGATÍVE (TÉST-)REZULTÁTN]

have test positive האָבן פּאָזיטי֜װע (טע֜סט־)⁠רעזולטאַ֜טן
[HOBN POZITÍVE (TÉST-)REZULTÁTN]

“Flattening the curve” refers to the need to slow transmission of the Coronavirus.
„אויספּלאַטשיקן די קרומע“ הייסט, אַז מע דאַרף פֿאַרפּאַמעלעכן דאָס איבערגעבן דעם ווירוס.

[“ÓYSPLATShIKN DI KRÚME” HEYST, AZ ME DARF FARPAMÉLEKhN DOS ÍBERGEBN DEM VÍRUS]

See the full text here.


 On February 27, 2020 the "Pelech" high school students performed in in the Nurit Katzir center in Jerusalem with a show in Yiddish "Oreme un freylekhe" ("The Poor and the Happy").The event was sponsored by the Sholom-Aleichem house and the Authority.

oreme freylekhe

For the year 2020, the Authority's Public Council chose to bestow lifetime achievement awards upon:

fisher

Dudu Fisher - singer, actor, cantor

galay

Daniel Galay - composer


The Winners Of Israel’s Yiddish Story Contest

Israel’s National Authority for Yiddish Culture launched the first government-sponsored Yiddish-language writing contest ever held in the Jewish state. Ethel Niborsky, age 17, won the first prize for her short story “Letters to a Blind Grandfather,” for which she received an award of 3,000 shekels. The second prize, with an award of 1,500 shekels, went to Shira Shapira, 31, for her story “Three Widows.” Raphael Halff, 25, got the third prize: 1,000 shekels for “A Letter to the Mail.” These prizes were awarded during a ceremony in Tel Aviv on November 19, 2019.

Niborsky, who lives in Jerusalem, made her debut in the Forverts at the age of eight and beat out a field of mostly adult writers to win Yugntruf’s writing contest at age 10. One of her short stories was awarded a prize by Der Veker, a Hasidic journal of literature and current affairs. She also published two novellas in Yiddish.

Shiri Shapira, also a Jerusalem resident, is a literary translator who translates works from English, German and Yiddish into Hebrew; her translations include works by the Yiddish writers Deborah Fogel and Yisroel Rabon. She earned M.A. degrees in literary translation and Yiddish studies from the Hebrew University.

Raphael Halff, studying for M.A. in Yiddish at Tel Aviv University, is originally from Teaneck, New Jersey. He graduated with a joint degree from Columbia University and the Jewish Theological Seminary. A former fellow at the Yiddish Book Center in Amherst, he made his literary debut in the last print issue of the Yiddish Forward in April 2019.

See the full article in the Forward newspaper.


In June 2019, the National Authority for Yiddish Culture in cooperation with the International Yiddish Center at the World Jewish Congress held a seminar on Yiddish language and culture in Vilnius, Lithuania. 15 Israeli students who are studying Yiddish culture and language in Israeli universities attended the event.

vilnius2019


facebook radio

A weekly radio program in Yiddish, sponsored by the National Authority for Yiddish Culture, is broadcast in Israel on public radio at the following frequencies:

104.9 and 105.3 FM (Kan Tarbut) every Friday at 2 p.m.; 100.3, 100.5 and 101.3 FM (Kan REKA) every Friday at 4 p.m. as well as at 10 p.m. on Saturdays.

Listeners can now tune in online at: https://www.kan.org.il/Radio/program.aspx/?progId=1136

Listen and enjoy! The Authority welcomes feedback by email.


 Some of the new books issued with the Authority's support

books2018

The National Authority for Yiddish Culture was established following the Knesset's resolution authorizing it in 1996. The Authority's mission includes:

* Deepening acquaintance with and increasing exposure of the Israeli public to Yiddish culture in all of its forms;

* Fostering research of Yiddish culture;

* Promoting the instruction of Yiddish language and literature;

* Encouraging the creation of contemporary works in Yiddish, including literature, poetry, theater, etc.

* Compiling, documenting and cataloguing oral folklore and written culture in Yiddish;

* Publishing selected works both in their original Yiddish versions and in Hebrew translation;

* Organizing events for people of all ages, transmitting Yiddish heritage from generation to generation.

The Authority's activities are focused mainly inside the State of Israel, but it also promotes collaboration with Yiddish cultural institutions around the world.

See two reports on our activity published in the leading Yiddish-language paper "Forverts", NY: from August 21, 2015 and from January 10, 2016.

report