אולם קריאה

olam kria

FaceBook

הצטרפות לרשימת התפוצה שלנו

הנני מעוניינ/ת להצטרף לרשימת התפוצה של ידידי הרשות כדי לקבל הודעות על אירועים, הזמנות והנחות

חדשות ואירועים

3.7 מופע על הקומדיאנטים ביידיש בהרצליה ביום רביעי, 3 ביולי 2019, בשעה 17:30, במרכז קהילתי "יבור" (רח' בן סרוק 12, הרצליה)...
6.6 קונצרט של מיכאל גייסינסקי בנצרת עלית ביום חמישי, 6 ביוני 2019, בשעה 11:00, במועדון היידיש "מרכז סב" (רח' ליבנה 2, נצרת...
2.7 בתל אביב - כנס לציון 50 שנה לפטירתו של איציק מאנגער כנס לציון 50 שנה לפטירתו של המשורר היידי הגדול איציק מאנגער (1901 - 1969) ייערך...
יוני 2019: הצגות היחיד של בלה בריקס-קליין בתל אביב הצגות היחיד של בלה בריקס-קליין "מײַן טאַטנס טאָכטער" ("בתו של אבי") יתקיימו במהלך חודש...
הקרנת הבכורה של הסרט "אותו האיש" בתל אביב 23.5 אנו שמחים להזמין את שוחרי תרבות היידיש להקרנת הבכורה של הסרט "אותו האיש", שנעשה בתמיכת הרשות...
השחקן קרול פלדמן ז"ל הרשות הלאומית לתרבות היידיש מבכה את מותו של השחקן, הסופר ואיש רב הפעלים בתחומים שונים...
תכנית הקיץ הבינלאומית ליידיש ע"ש פרוור באוניברסיטת ת"א ההרשמה לתכנית הקיץ הבינלאומית ליידיש ע"ש נעמי פרוור כדר באוניברסיטת תל אביב, נפתחה. התכנית...
14.5 קונצרט "הדיוות הירושלמיות" בקרית גת קונצרט "הדיוות הירושלמיות" ייערך בקרית גת בתאריך 14.5.2019 בשעה 10.00. האירוע הינו בתמיכת הרשות...
24.5 קונצרט של תלמידי תיכון ע"ש בן צבי בקרית אונו מופע סיום שנת הלימודים בסדנה לשירים ביידיש בביה״ס בן צבי - קרית אונו ...
14.5 קונצרט של הסדנה לשיר היידי האמנותי בראשון לציון ביום שלישי, 14 במאי 2019, בשעה 10:30, במועדון "מע לאַכט צוזאַמען "(צוחקים ביחד), במתנ"ס רמת אליהו (רח'...

צור קשר

מקלדת וירטואלית


klaviaturahadashot iruim

yidiwpil pras

ביום שישי, 15 ביולי 2016, השחקנית המפורסמת ליא קניג הציגה קטעים מהמופע לרגל יובל להענקת פרס נובל לסופר ש"י עגנון.

האירוע התקיים במסגרת פתיחת פסטיבל "אביב ישראלי" שנערך בסוף השבוע בתאטרון "הסמטה" ביפו, בסימן הצדעה לשמואל יוסף עגנון ובתמיכת הרשות הלאומית לתרבות היידיש.

aviv2016

aviv2016kenig

סניף ברית העבודה (ארבעטער-רינג) בישראל מודיע על סיומו המוצלח של פרויקט הסריקה הממוחשבת של כל גיליונות כתב-העת היידי "לעבנס-פֿראַגן" (סוגיות החיים), שיצא לאור בישראל על הנייר במשך 63 שנה (1951–2014).

את הפרויקט ביצעה הספרייה הלאומית הישראלית הודות לתמיכתו הנדיבה של חבר ברית העבודה פּנחס [פּיניעק] קרישטאַל.

עמודי כל מהדורות כתב-העת נגישים לכלל הציבור בפורמט מקוון באתר הספרייה הלאומית.

החל משנת 2015 מתפרסם כתב-העת במהדורה מקוונת בלבד בכתובת: https://lebnsfragn.com

 

 • פרס מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש מיכאל לנדאותקנון הפרס תשע"ו 2016

  מטרות הפרס

  לציין לשבח את האמנים והחוקרים אשר הגיעו להישגים בתחומם בעתהאחרונה, ואשר תרמו בכך תרומה משמעותית לחיי התרבות והאמנות בישראל ולקידום המדע והמחקר.

  לתת ביטוי לפעילותו של מפעל הפיס, באמצעות קרן לנדאו, לעידוד וטיפוח תחומי התרבות, האמנות, המדע והמחקר.

  יוענקו שמונה פרסים לאמנים וחוקרים בתחומי האמנויות והמדעים, כמפורט להלן:

  בתחום האמנויות:

  פרס למשורר.

  פרס ליוצר בתחום האמנות החזותית.

  פרס ליוצר בתחום המוסיקה.

  פרס ליוצר בתחום התיאטרון.

  בתחום המדעים והמחקר:

  פרס למדען בתחום חקר היידיש.

  פרס למדען בתחום הנדסת רקמות.

  פרס למדען בתחום מדעי הצמח.

  פרס למדען בתחום כלכלה ושימור סביבתי.

  כל פרס יעמוד על סך של  150,000 ₪ (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים).

  בתחום האמנויות - כל פרס יוענק לזוכה אחד בלבד ולא יחולק בין מספר זוכים. לעניין זה "זוכה אחד" משמעו- לרבות הרכב, צוות, להקה, אנסמבל וכיו"ב, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

  בתחום המדעים והמחקר – כל פרס יוענק לזוכה אחד. במקרה של מחקר משותף, הפרס יוענק במשותף לכל היותר לשני מדענים שעבדו על המחקר.

  הפרס לא ייחשב כתחליף לשכרו של הזוכה בפרס.

  תנאי סף למועמדות

  הצעת מועמדות תוגש רק לגבי מועמד העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

  המועמד הינו אזרח ישראלי שמרכז פעילותו האמנותית או המדעית בישראל.

  המועמד הינו אמן  או מדען , הפעיל בתחומו במועד ביצוע הליך השיפוט וההחלטה על הזוכה.

  המועמד לא זכה, טרם הגשת המועמדות, באף אחד מהפרסים הבאים, בקטגוריה בה הוגש: פרס לנדאו, פרס ישראל, פרס נובל, פרס וולף , פרס א.מ.ת, פרס ע"ש דן דויד, פרס לסקר.

  מגישי הצעות מועמדות

  רשאי להגיש הצעת מועמדות כל אדם וכל גוף אחר לרבות המועמד עצמו ולרבות: מוסדות תרבות, משרדי אמרגנות , הוצאות לאור, אמנים, מוסדות להשכלה גבוהה, מכוני מחקר, בתי חולים, גופים ממלכתיים וכיו"ב.

  על אף האמור לעיל - חברי האסיפה הכללית של הקרן, חברי הדירקטוריון של הקרן וחברי ועדות השיפוט אינם רשאים להגיש הצעת מועמדות כלשהי.

  לא יוכל אמן או מדען (לרבות צוות, להקה, אנסמבל וכיו"ב) להיות מועמד לפרס ביותר מקטגוריה אחת באותה שנה. הוגש אדם או הרכב כמועמד ביותר מקטגוריה אחת בשנה מסויימת, יובא הדבר לידיעת המועמד, והוא יבחר באיזו מהקטגוריות בהן הוגש, תבחן מועמדותו.

  ועדות השיפוט וחבריהן

  לכל קטגוריה תוקם ועדת שיפוט.

  השופטים בכל ועדת שיפוט יהיו, ככל הניתן, כאלה העוסקים ובקיאים בתחום הקטגוריה הרלוונטית וייצגו, במידת האפשר, מגוון של העוסקים בתחום כאמור.

  כל ועדת שיפוט תורכב משלושה שופטים לפחות. חברי הועדה יבחרו מי מביניהם יכהן כיו"ר הועדה.

  תקופת מינוי שופט בועדת שיפוט הינה למשך שנה אחת. דירקטוריון הקרן רשאי למנות מחדש שופט לכל היותר לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ובלבד שבכל תקופה יוחלף לפחות שופט אחד בועדת השיפוט.

  ועדות השיפוט יפעלו בהתאם להוראות תקנון הקרן והוראות תקנון זה.

  השופטים  יחתמו על טופס גילוי נאות למניעת ניגוד עניינים וטופס שמירת סודיות. הצהרות חריגות יועברו לקבלת חוות דעת משפטית. סרב שופט לחתום על איזה מהטפסים האמורים- יבוטל מינויו וימונה שופט אחר במקומו.

  החלטות ועדות השיפוט יתקבלו ברוב קולות ובלבד שהשתתפו בקבלת ההחלטה כל חברי ועדת השיפוט, בין בנוכחות ובין בכתב.

  ועדת השיפוט תערוך החלטה מנומקת בכתב בדבר בחירת הזוכה בפרס.

  החלטות ועדות השיפוט יובאו לאישור דירקטוריון הקרן. דחה הדירקטוריון את החלטת הועדה ינמק את הדחייה  ויחזיר ההחלטה לדיון חוזר בועדת השיפוט או יכריע בעצמו על פי שיקול דעתו.

  שמותיהם של חברי ועדות השיפוט יהיו חסויים ולא יובאו לידיעת הציבור אלא לראשונה במועד שיקבע על ידי הנהלת הקרן, ואשר יהיה לאחר השלמת הליך בחירת הזוכים בכל קטגוריות הפרס. חברי ועדות השיפוט יתחייבו שלא לגלות את עובדת מינויים כחברים בועדת השיפוט ואת יתר הפרטים הקשורים במלאכת השיפוט והכל עד למועד הנ"ל.

  אופן בחירת הזוכה בפרס

  הבחירה בזוכה בפרס תתבסס, עד כמה שניתן, על העקרונות המנחים כדלקמן:

  הפרס יוענק לאמן או למדען בגין פעילות אמנותית או מדעית מצטיינת ואיכותית מהעת האחרונה.

  האמן או המדען השפיע בתחומו ותרם תרומה משמעותית לתרבות ולאמנות בישראל או לקידום המדע והמחקר.

  להסרת ספק, הפרס לא נועד לזכות את האמן או המדען עבור "מפעל חיים".

  לצורך בחירת הזוכה בפרס תבחן ועדת השיפוט את הפרטים, המסמכים והחומרים שהוגשו במסגרת הצעת המועמדות וכן רשאית היא לבחון כל חומר נוסף על פי שיקול דעתה המוחלט.

  ועדת השיפוט רשאית שלא להעניק את הפרס בכל אחד מהמקרים הבאים: 

  במקרה שהוגשו פחות מ- 3 הצעות מועמדות לקטגוריה הרלוונטית.

  לדעת חברי הועדה אין מועמד הראוי לקבלת הפרס ובלבד שההחלטה נומקה באופן מפורט ובכתב.

  הצעת מועמדות 

 • הגשת המועמדות תתבצע באמצעות שליחת טופס מקוון שנמצא באתר מפעל הפיס www.pais.co.il.  המגיש נדרש למלא את הטופס במלואו.

  חלק בלתי נפרד ממילוי הטופס כולל צירוף חומרים נלווים באופן מקוון.

  החומרים הנלווים שיש חובה לצרף עבור מועמדים לפרסי האמנויות כוללים:

  קו"ח מקצועיים של המועמד/ת כולל רשימת הישגים.

  2 עבודות נבחרות של המועמד.

  במקרה של הגשת מועמדות בקטגורית אמנות חזותית - חובה לצרף  תיק עבודות (הכולל לכל הפחות 10 עבודות).

  במקרה של הגשת מועמדות בקטגוריית פרס למשורר – חובה לצרף קובץ הכולל 20 שירים לכל הפחות.

  החומרים הנלווים שיש חובה לצרף עבור מועמדים לפרסי המדעים והמחקר כוללים:

  קו"ח מקצועיים של המועמד/ת כולל רשימת הישגים, רשימת פרסומים והסבר תמציתי לענין תרומתו המשמעותית של המועמד לקידום המדע והמחקר.

  2 מאמרים נבחרים.

  עד 2 המלצות.

  מועד אחרון להגשת מועמדות ושליחת הטופס המקוון: 15.6.16.

  לאחר שיסתיימו ישיבות וועדות השיפוט בכל הקטגוריות, יתכנס דירקטוריון קרן לנדאו לאישור בחירת הזוכים בפרסים.

  טקס חלוקת הפרסים

  לאחר שתושלם בחירת הזוכים בפרסים, תערוך קרן לנדאו טקס הענקת הפרסים באירוע חגיגי ומכבד אשר יתן ביטוי למטרות הפרס.

  מובהר בזאת כי קרן לנדאו תהא זכאית לערוך צילומי סטילס ו/או וידיאו של טקס הענקת הפרסים. צילומים אלה יהיו קנינה הבלעדי של הקרן, והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש לקידום הקרן ומטרותיה, בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות (אך לא רק) על דרך של העלאתם לאתר האינטרנט של הקרן ו/או של מפעל הפיס, פרסומם ברשתות חברתיות שונות והצגתם במסגרת חוברות ופרסומי תדמית של הקרן ושל מפעל הפיס. המועמדים נותנים הסכמתם מראש לפרסום תמונותיהם מהטקס כאמור, באופנים ובמועדים שיבחרו על פי שיקול דעת הקרן ו/או מפעל הפיס.  

  למרות האמור לעיל ובהתקיים נסיבות מוצדקות, רשאי/ת מנהל/ת הקרן לשנות את לוח הזמנים האמור על פי שיקול דעתו/ה הבלעדי.

  הנחיות לזוכים

   הזוכה בפרס יעשה כל שביכולתו להגיע אל הטקס ולקבלו באופן אישי.

   הזוכה בפרס יתבקש לשתף פעולה ולקחת חלק בראיונות תקשורתיים.

  * בכל אזכור של לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה

הרי תמונות מהערב והפוסטר שלו

01 3.36

04 0.50

nexama2016studio

cabaret

cabare2

עקב דרישת הקהל, יתקיים מופע נוסף במסגרת פסטיבל שלום-עליכם.

המופע יתקיים בסינמטק תל-אביב ביום שלישי, 17 במאי בשעה 18:00.

לקבל פרטים ולרכוש כרטיסים ניתן באתר סינמטק תל אביב או בטלפון (03-6060800).

praver

ב-9 - 11 באפריל 2016 הסניף הארגנטינאי של ייִװ"אָ (המכון לחקר היידיש) ומרכז היידיש של הקונגרס היהודי העולמי ערכו בבואנוס-איירס סדנה "יידיש במאה ה-21".

אחד היעדים העיקריים של הסדנה היה שיפור מערכת הוראת שפת היידיש ותרבותה ברחבי ארגנטינה.

מעל 100 משתתפים מערים שונות של ארגנטינה, כמו גם ממונטווידאו (בירת אורוגוואי), האזינו להרצאות וצפו למצגות של חוקרים, מורים וסטודנטים ליידיש, רובם בני הדור הצעיר.

יו"ר הסדנה, מנהל הסניף הארגנטינאי של ייוו"א אוסקר יחזקאל האנסמן בירך את הקהל וסיפר על ההיסטוריה של המוסד האקדמי שלו ושל הקהילה היהודית במדינה זו, בליווי סרטי תעודה.

פרופ' אברהם ליכטנבוים הופיע עם הרצאה מטעם הקונגרס היהודי העולמי.

ביום האחרון של הסדנה סולמה בנבניסטה, רות גולדפרב ומרים נובה נתנו קונצרט שירים ביידיש.

פרטים נוספים באתר "פארווערטס" .

המכון לשפת יידיש, ספרותה ותרבותה ע"ש משפחת גולדרייך והוצאה לאור "קיימברידג' יוניברסיטי פרס" מבשרים על יציאת הספר "ההיסטוריה הקיימברידג'יאנית של ספרות יהודית אמריקאית".

cambridge history

עורכת הספר – פרופ' חנה וירט-נשר מאוניברסיטת תל אביב. עוד פרטים באתר ובדוא"ל.

Sholem Aleichem conference

לפרטים נוספים היכנסו לאתר או פנו לרכזת הכנס, דר' גלי דרוקר בר-עם, בדוא"ל sholemaleichem2016conference@gmail.com

ta uni shoa page 001

bar ilan shoa

ביום שני, 2 במאי 2016, בשעה 16:30, באולם "יד לבנים" (רח' אחוזה 147, רעננה) יתקיים ערב הוקרה לסופר היידיש, חתן פרס נובל, יצחק בשביס זינגר.

המנחה - שמואל גור, מנהל המחלקה לחינוך ברעננה בדימוס. בתכנית:   

- סיפור חייו  של בשביס זינגר (ברכה ויסברט);

- הנאום אותו נשא בשביס זינגר בעת קבלת פרס נובל (שמואל גור);

- סיפור קצר מפרי עטו (ברכה ויסברט);

- שרים ביידיש בצוותא.

shoa

megila manger

nigun

El Nekamot2 WEB yidish

ההפקה בתמיכת הרשות הלאומית לתרבות היידיש. פרטים על הסטודיו "אימפרו" ראו כאן.

beyn universitai

levinsky tarbut

למידע על הקורס ורישום לחצו.

w a

ביום חמישי, 25 בפברואר 2016, בין השעות 16:30–18:00, בהיכל התרבות של ראשון לציון (רח' ז'בוטינסקי 16) יתקיים כנס ציבורי לציון 100 למותו של קלסיקון ספרות היידיש, שלום עליכם.

המנחה: הסופר והמתרגם בני מר. בין המשתתפים: המרצה לספרות יידיש מודרנית ד"ר גלי דרוקר בר-עם; הסופר וחוקר הספרות ד"ר מתן חרמוני; הסופר דרור בורשטיין.

בחלק האמנותי: הזמרת אסתי ניסים סבידנסקי והשחקן מנדי כהנא. הכניסה חופשית.

בקיץ 2016 ייערך ברחבי העולם מספר שיא של קורסים לשפת יידיש ותרבותה. הלימודים המגוונים בתחום זה יתקיימו בתל-אביב, בווילנה, בוורשה, בלובלין, בוויימר, בשטרסבורג, בלונדון, בעיר ניו-יורק בחווה היידית גושן (מדינת ניו-יורק), באמהרסט (מדינת מסצ'וסטס) ובלוס-אנג'לס. הפרטים באתר.